Planina Tara, najlepša planina Srbije

Za mnoge, Tara je najlepša planina Srbije. Konkurencija zaista jeste prevelika ali, da je ova tvrdnja velikim delom tačna možete da se uverite lično ili pak, da nam poverujete. U ovom tekstu obrazložićemo ovu tvrdnju i pokušati da vas ubedimo različitim dokaznim materijalima: činjenicama i fotografijama.
Planina Tara je proglašena za Nacionalni park što je garancija očuvanosti prirode na najvišem nivou. Nacionlni park Tara prostire se na 19.175 ha zemljišta a uspostavljen je, sada već davne 1981. godine zarad očuvanja prirodnih lepota i vrednosti planine Tare. Prostor Nacionalnog parka obuhvata: planinu Taru, Crni vrh, Zvezdu, Stolac, kanjon Drine sa Perućcem i okolinu Bajine Bašte.

Scroll to Top